top of page
Dárci

Obec Vysoká

1 000,-

Postele pro nemocnici

LIKO Svitavy

50 000,-

Postele pro nemocnici

JUDr. Milan Šváb

10 000,-

Postele pro nemocnici

Mgr. Milan Šváb

2 400,-

Postele pro nemocnici

Město Svitavy

10 000,-

Provozní výdaje fondu

Louda auto a. s.

15 000,-

​760 míčů pro pohyb

Astur&Qanto

20 000,-

Kultura - Qantocap

Astur&Qanto

22 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Opatov

5 000,-

Postele pro nemocnici

Město Polička

20 000,-

Postele pro nemocnici

Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o

10 000,-

Postele pro nemocnici

Nopek a. s.

1 000,-

Postele pro nemocnici

Ing. Zbyněk Chlumský

20 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Chornice

5 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Bezděčí u Trnávky

3 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Slatina

10 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Javorník

5 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Koclířov

5 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Mikuleč

10 000,-

Postele pro nemocnici

Česká spořitelna

5 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Karle

5 000,-

Postele pro nemocnici

Město Moravská Třebová

10 000,-

Postele pro nemocnici

JUDr. Šváb IČ: 66217156

10 000,-

JUDr. Šváb IČ: 66217156

Obec Kamenná Horka

10 000,-

Postele pro nemocnici

AVJ-STAVBY s.r.o.

12 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Opatovec

5 000,-

Postele pro nemocnici

Město Svitavy

400 000,-

Postele pro nemocnici

Šváb Milan

2 400,-

Postele pro nemocnici

Svitavské tenisové srdce

50 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Vysoká

2 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Křenov

5 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Bělá u Jevíčka

5 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Jaroměřice

5 000,-

Postele pro nemocnici

Městečko Trnávka

2 000,-

Postele pro nemocnici

Obec Březinky

2 000,-

Postele pro nemocnici

Město Březová nad Svitavou

5 000,-

Postele pro nemocnici

MUDr. Pavel Kunčák

10 000,-

Na vytvoření grafického návrhu webových stránek, vč. ročního webhostingu

Obec Vendolí

40 000,-

Postele pro nemocnici

IČO: 00277541

LIKO Svitavy a. s.

50 000,-

Postele pro nemocnici

IČO: 25260715

Město Svitavy

10 000,-

Postele pro nemocnici

IČO: 00277444

Martin Šplíchal

1 564,-

V souladu s preambulí

IČO: 75171287

Ing. Ivo Hejduk

12 000,-

Postele pro nemocnici

IČO: 63220491

Kozák Svitavy s. r. o.

15 000,-

Individuální přímá podpora postižených občanů nebo nadaných žáků

IČO: 27540316

Milan Šváb

2 103,-

Postele pro nemocnici

IČO: 03172250

ASTUR Jeseník, s. r. o.

72 014,-

Postele pro nemocnici

IČO: 26823209

SVITAP J. H. J.

45 000,-

Postele pro nemocnici

IČO: 46509755

Please reload

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniky využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Za svého života Svitavsko významně podpořil v oblasti sociální, zdravotní a kulturní. Roku 1883 darem 50 000 zl umožnil vybudovat nemocnici a roku 1886 sirotčinec a chudobinec. Roku 1892 byla ve Svitavách postavena nákladem 300 000 zlatých veřejná knihovna  a čítárna, jejíž stavbu a chod Ottendorfer financoval. Měl podíl na stavbě Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a městu tak věnoval úhrnem přes jeden milion zlatých. Svými finančními příspěvky do rodné vlasti se neomezil jen na Svitavy, ale významně podporoval i jiná města Moravy, hlavně Brno.
 
V Americe založila jeho žena Starobinec pro ženy Isabella Heimat a vybavila jej nadací. Roku 1882 nechala vystavět ženský pavilon v německé nemocnici v New Yorku a pojistila jej nadací. Po smrti své ženy Ottendorfer pokračoval v charitativní činnosti, pamatoval především na děti a starce. Rozvíjel starobinec pro ženy, finančně podporoval školství a v New Yorku založil velkou veřejnou dvojjazyčnou německo-anglickou knihovnu. Městu New York předal akcie v hodnotě 10 000 dolarů.

 

In: Kronika města Svitavy, 2006
 

Více o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi zde:

www.muzeum.svitavy.cz

Valentin Oswald Ottendorfer
1826 - 1900
bottom of page