top of page

Studenti vybírali peníze na postele do nemocnice

Veřejnou sbírku vyhlášenou Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera na získání finančních prostředků na „Postele pro nemocnici ve Svitavách“ uskutečnili 15. listopadu studenti Střední zdravotnické školy ve Svitavách v organizacích a institucích ve městě. „Dárcům a podporovatelům děkujeme za laskavou pomoc a pochopení záměru sbírky,“ uvedla Šárka Řehořová z odboru zdravotnictví a sociálních služeb města Svitavy.

V současné době můžete přispět obnosem do třech pokladniček umístěných na různých místech ve městě. Jednu najdete ve Svitavské nemocnici, druhou ve Fabrice a třetí na Informačním centru. Sbírka je vyhlášena do 31. 3. 2017, kdy budou pokladničky otevřeny a příspěvky sečteny.

Děkujeme i vám ostatním, kteří teprve přispějete, za podporu.

Postele do nemocnice

Postele do nemocnice

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniky využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Za svého života Svitavsko významně podpořil v oblasti sociální, zdravotní a kulturní. Roku 1883 darem 50 000 zl umožnil vybudovat nemocnici a roku 1886 sirotčinec a chudobinec. Roku 1892 byla ve Svitavách postavena nákladem 300 000 zlatých veřejná knihovna  a čítárna, jejíž stavbu a chod Ottendorfer financoval. Měl podíl na stavbě Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a městu tak věnoval úhrnem přes jeden milion zlatých. Svými finančními příspěvky do rodné vlasti se neomezil jen na Svitavy, ale významně podporoval i jiná města Moravy, hlavně Brno.
 
V Americe založila jeho žena Starobinec pro ženy Isabella Heimat a vybavila jej nadací. Roku 1882 nechala vystavět ženský pavilon v německé nemocnici v New Yorku a pojistila jej nadací. Po smrti své ženy Ottendorfer pokračoval v charitativní činnosti, pamatoval především na děti a starce. Rozvíjel starobinec pro ženy, finančně podporoval školství a v New Yorku založil velkou veřejnou dvojjazyčnou německo-anglickou knihovnu. Městu New York předal akcie v hodnotě 10 000 dolarů.

 

In: Kronika města Svitavy, 2006
 

Více o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi zde:

www.muzeum.svitavy.cz

Valentin Oswald Ottendorfer
1826 - 1900
bottom of page