top of page
Informace pro dárce

Město Svitavy založilo Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera, jehož posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků.

Zaujala vás činnost fondu? Chcete i vy přispět na dobrou věc?

Jednorázový dar


Pokud se rozhodnete podpořit náš nadační fond, můžete postupovat následujícím způsobem:

  • Jednotlivci i organizace mohou peníze vložit či převést na náš účet číslo: 3951098369/0800. Chcete-li, můžete přidat poznámku, na jaký účel byste si přáli, aby byl váš dar použit – buď pro oblast zdravotnictví (peníze vybrané pro tento účel v roce 2016 budou využity na nákup nových postelí), nebo pro oblast sportu. 

  • Podnikatelé, firmy, města a obce i jednotlivci mohou využít Dárcovskou smlouvu. Můžete si ji stáhnout zde.


Pravidelné dárcovství


Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. 


Kontakt


V každém případě však, prosím, kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné náležitosti.


Tel.: 724 325 322,
e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz.
 

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniky využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Za svého života Svitavsko významně podpořil v oblasti sociální, zdravotní a kulturní. Roku 1883 darem 50 000 zl umožnil vybudovat nemocnici a roku 1886 sirotčinec a chudobinec. Roku 1892 byla ve Svitavách postavena nákladem 300 000 zlatých veřejná knihovna  a čítárna, jejíž stavbu a chod Ottendorfer financoval. Měl podíl na stavbě Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a městu tak věnoval úhrnem přes jeden milion zlatých. Svými finančními příspěvky do rodné vlasti se neomezil jen na Svitavy, ale významně podporoval i jiná města Moravy, hlavně Brno.
 
V Americe založila jeho žena Starobinec pro ženy Isabella Heimat a vybavila jej nadací. Roku 1882 nechala vystavět ženský pavilon v německé nemocnici v New Yorku a pojistila jej nadací. Po smrti své ženy Ottendorfer pokračoval v charitativní činnosti, pamatoval především na děti a starce. Rozvíjel starobinec pro ženy, finančně podporoval školství a v New Yorku založil velkou veřejnou dvojjazyčnou německo-anglickou knihovnu. Městu New York předal akcie v hodnotě 10 000 dolarů.

 

In: Kronika města Svitavy, 2006
 

Více o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi zde:

www.muzeum.svitavy.cz

Valentin Oswald Ottendorfer
1826 - 1900
bottom of page