top of page

Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera


Valentin Oswald Ottendorfer

Nadační fond pojmenovaný po svitavském mecenáši Valentinu Oswaldu Ottendorferovi založilo město Svitavy a jeho posláním je na základě výzev získávat a shromažďovat peníze a následně je využívat pro rozvoj a kvalitu zdravotní péče i pro rozvoj sportu a vzdělání ve městě Svitavy. Předsednictví Správní rady se ujal ředitel Svitavské nemocnice Pavel Kunčák:


„Bylo mi ctí ujmout se předsednictví a převzal jsem také spoluodpovědnost za naplnění jeho jednotlivých částí. Oslovujeme potenciální donátory s žádostí o příspěvek a budeme je rovněž pravidelně informovat o činnosti fondu, nasbíraných prostředcích a jejich využití.

Pacienty a klienty Svitavské nemocnice bude v souvislosti s péčí našeho akutního lůžkového zdravotnického zařízení zajímat spíše ta část týkající se rozvoje a kvality zdravotní péče.


Těší mě, že od založení fondu v loňském roce nám přispělo již několik dárců. Peníze, nashromážděné v prvním roce existence fondu budeme směřovat na nákup nových polohovacích postelí, kterými vybavíme jedno z lůžkových oddělení Svitavské nemocnice. Stávající postele na jednotlivých odděleních jsou staré a neskýtají požadovaný komfort pro pacienty. Nemocnice Pardubického kraje prioritně zajišťuje vybavení přístrojovou technikou a na postele se finanční prostředky získávají velmi obtížně. Cena jedné postele s antidekubitní matrací i nočním stolkem se pohybuje přes 40 tisíc korun. A to při výměně například 40 postelí na celém jednom oddělení představuje částku ve výši až 1,4 miliónu korun. Nové postele zvýší komfort pacientů a ulehčí práci sestrám.


Jsem připraven se s každým dárcem setkat na osobní schůzce, na které záměr fondu podrobněji představím a podrobněji seznámím s plány, které máme v oblasti dalšího zkvalitňování péče o pacienty a klienty ve spádové oblasti více než 70 tisíc obyvatel.


MUDr. Pavel Kunčák, předseda správní rady Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera a ředitel Svitavské nemocnice

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniky využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Za svého života Svitavsko významně podpořil v oblasti sociální, zdravotní a kulturní. Roku 1883 darem 50 000 zl umožnil vybudovat nemocnici a roku 1886 sirotčinec a chudobinec. Roku 1892 byla ve Svitavách postavena nákladem 300 000 zlatých veřejná knihovna  a čítárna, jejíž stavbu a chod Ottendorfer financoval. Měl podíl na stavbě Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a městu tak věnoval úhrnem přes jeden milion zlatých. Svými finančními příspěvky do rodné vlasti se neomezil jen na Svitavy, ale významně podporoval i jiná města Moravy, hlavně Brno.
 
V Americe založila jeho žena Starobinec pro ženy Isabella Heimat a vybavila jej nadací. Roku 1882 nechala vystavět ženský pavilon v německé nemocnici v New Yorku a pojistila jej nadací. Po smrti své ženy Ottendorfer pokračoval v charitativní činnosti, pamatoval především na děti a starce. Rozvíjel starobinec pro ženy, finančně podporoval školství a v New Yorku založil velkou veřejnou dvojjazyčnou německo-anglickou knihovnu. Městu New York předal akcie v hodnotě 10 000 dolarů.

 

In: Kronika města Svitavy, 2006
 

Více o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi zde:

www.muzeum.svitavy.cz

Valentin Oswald Ottendorfer
1826 - 1900
bottom of page