top of page

Nadační fond pomáhá nemocnici. Na LDN putuje 23 postelí z peněz dárců


/Svitavy, 27. 4. 2017/ Třiadvacet postelí na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných Svitavské nemocnice nakoupí Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera ze sbírky určené právě pro tento účel. Rozhodla o tom správní rada fondu. „Postele jsme již poptali, vybrali a objednali. Fond za ně zaplatí 819 973 Kč,“ informovala Šárka Řehořová, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních služeb města Svitavy a členka správní rady fondu. „Všem dárcům – a firmám, kteří poslali příspěvek na účet, ale také individuálním dárcům, kteří spořili do pokladniček, děkujeme za příspěvek a podporu. Polohovatelné postele jsou velmi nákladné a po LDN je ve Svitavské nemocnici potřebujeme také pro chirurgii. Prosíme, pomáhejte nám dál spořit,“ povzbuzuje dárce předseda správní rady Pavel Kunčák, náměstek pro léčebnou péči Svitavské nemocnice.

V současné době je na účtu fondu 889 618 Kč a mezi dárci jsou významné firmy regionu, některá města a obce a občané. „Ti všichni mohou posílat peníze na účet. Od června loňského roku se také spoří do tří pokladniček v rámci Veřejné sbírky na Postele pro nemocnici, která je povolena na dobu neurčitou. Na konci letošního března jsme pokladničky spočítali a opět je zapečetili a vrátili zpět na jejich místa do vestibulu nemocnice, Městského informačního centra a Městského muzea a galerie,“ říká Šárka Řehořová a dodává: „Dosavadní výtěžek individuálních dárců, kteří vhodili obnos do pokladniček, je celkem 7 800 korun a byl odveden na zvláštní účet, který je veden pro sbírku,“ upřesnila.

Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera založilo město Svitavy v roce 2015. Jeho posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků.

Pokud se kdokoliv rozhodne podpořit Nadační fond VOO darem či menší částkou, může peníze vložit na účet. Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. Návod, jak přispět, naleznete na webových stránkách fondu www. nadacnifond-ottendorfer.cz. Pro pravidelné dárcovství kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné náležitosti, tel. 724 325 322, e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz.

Celá tisková zpráva je ke stažení zde.

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniky využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Za svého života Svitavsko významně podpořil v oblasti sociální, zdravotní a kulturní. Roku 1883 darem 50 000 zl umožnil vybudovat nemocnici a roku 1886 sirotčinec a chudobinec. Roku 1892 byla ve Svitavách postavena nákladem 300 000 zlatých veřejná knihovna  a čítárna, jejíž stavbu a chod Ottendorfer financoval. Měl podíl na stavbě Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a městu tak věnoval úhrnem přes jeden milion zlatých. Svými finančními příspěvky do rodné vlasti se neomezil jen na Svitavy, ale významně podporoval i jiná města Moravy, hlavně Brno.
 
V Americe založila jeho žena Starobinec pro ženy Isabella Heimat a vybavila jej nadací. Roku 1882 nechala vystavět ženský pavilon v německé nemocnici v New Yorku a pojistila jej nadací. Po smrti své ženy Ottendorfer pokračoval v charitativní činnosti, pamatoval především na děti a starce. Rozvíjel starobinec pro ženy, finančně podporoval školství a v New Yorku založil velkou veřejnou dvojjazyčnou německo-anglickou knihovnu. Městu New York předal akcie v hodnotě 10 000 dolarů.

 

In: Kronika města Svitavy, 2006
 

Více o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi zde:

www.muzeum.svitavy.cz

Valentin Oswald Ottendorfer
1826 - 1900
bottom of page